Uskutečněná kultura v obci

5. 3. 2016 - Mezinárodní den žen

V sobotu 5. března 2016 proběhlo v kulturním domě již tradiční setkání občanů obce a chalupářů při příležitosti MDŽ. Tanečníci z Lažišť zatančili „ Českou Besedu“ a program obohatily i místní děti. K poslechu i k tanci zahrála oblíbená skupina Pěčnovanka. Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

11. 6. 2016 - 80. Výročí založení hasičského sboru

V sobotu 11. červa 2016 proběhlo slavnostní 80. výročí od založení hasičského sboru v Budkově. Při té přiležitosti došlo k svěcení praporu a předávání čestných diplomů. Součástí bylo i několik ukázek hasičské práce.

13. 8. 2016 - Hasičské cvičení členů SDH Budkov

V sobotu 13. srpna 2016 proběhlo hasičské cvičení členů SDH Budkov. Zúčastnily se celekm 4 družstva, a i když nebyly všechny kompletní a musely si členy vzájemně půjčit, cvičení proběho k plné spokojenosti. Někteří noví členové získali základní návyky a starší zjistili, kde je tlačí bota. Starosta vyslovuje poděkování všem zúčastněným členům.