Pámatky v obci Budkov

Tvrz rytířů Budkovských je dosud zachována ve zdech dnešní sýpky na bývalém panském dvoře ve východním dílu obce.

Podle stavebního rozboru i historických souvislostí můžeme tedy stavbu tvrze datovat do samého počátku 16. století. Představuje ji dvoupatrová stavba na půdorysu protáhlého obdélníka (7,8 x 23 m), krytá strmou, na obou bocích zvalbenou střechou, která je považována za korunu stavby, neboť štíhlý vysoký krov stavby pochází ještě z původní tvrze a je svého druhu památkou zcela vyjimečnou.

Konstrukce krovu tvoří střední sloupky, kotvené do vazných trámů a zavětrované společně s krokvemi šikmými vzpěrami, ondřejskými kříži a hambalkami. Další pozdněgotické, případně renesanční stavební zásahy rytířů Budkovských připomínají články dnešního vstupního portálu, pravoúhlý portál v přízemí a obě dochované klenby. Podle výběhů zdí a situace na katastrálním plánu z roku 1837 měla tvrz patrně hrazené předdvoří, se kterým byla asi současně chráněna obvodovým příkopem. Svou funkci rytířského sídla přestala plnit "zřejmě" hned po konfiskaci roku 1620, nejpozději po roce 1675, kdy byl statek připojen k Vlachovu Březí. Po barokní adaptaci slouží trvale jako sýpka.

  • Budkovský Mlýn

  • Zděný mlýn renesančního původu z r. 1557 s ranně barokním štítem byl postaven v bažině a podložen dubovými kmeny. V 50. letech 20. století se tady oběsil mlynář. Mlýn pak dlouho nenašel kupce, protože zde nešťastník po smrti prý dlouho strašil.

  • Včelíny

  • Dřevěné řučně vyřezávané včelíny při č.p. 14 z r. 1910.

  • Kaplička

  • Kaplička sv Terezie.

  • Stará lípa

  • Památná 300 let stará lípa, s výškou 29m, jejíž obvod kmene činí cca 628 cm. U lípy je kaplička k uctění památky padlých francouzských vojáků z doby napoleonských válek.

  • Slovanské mohyly

  • Jižně od vsi na kraji lesa se nachází zbytky 16ti slovanských mohyl, které patří do výrazné skupiny jihočesko-rakouské mohylové oblasti, jejichž dosavadní archeologický výzkum poskytl alespoň přibližné informace o vnitřní stavbě mohyl či o uložení pohřbu.