Popis obecního úřadu

Obecní zastupitelstvo

Ing. Petr Hejhal starosta
Jindřich Fridrich místostarosta
Bohumil Helvich člen zastupitelstva
Milada Kalčíková člen zastupitelstva
Jaroslava Bošková člen zastupitelstva
Vlastimil Osvald člen zastupitelstva

Finanční výbor

Bohumil Helvich předseda
Milada Kalčíková člen

Kontrolní výbor

Jaroslava Bošková předseda
Vlastimil Osvald člen