Popis obecního úřadu

Obecní zastupitelstvo

Ing. Petr Hejhal starosta
Marie Mixová místostarostka
Ludmila Bláhovcová členka zastupitelstva
Veronika Doležalová členka zastupitelstva
Jindřich Fridrich člen zastupitelstva
Tomáš Kolář člen zastupitelstva
Vlastimil Osvald člen zastupitelstva

Finanční výbor

Veronika Doležalová předsedkyně
Ludmila Bláhovcová členka
Jindřich Fridrich člen

Kontrolní výbor

Ludmila Bláhovcová předsedkyně
Jindřich Fridrich člen
Tomáš Kolář člen