Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název úřadu Obec Budkov
2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura Popis úřadu
4. Adresa Obec Budkov,
Budkov 33,
384 22 Vlachovo Březí
5. Úřední hodiny středa 17:00 - 19:00
6. E-mail budkov@budkov.net
7. WWW www.budkov.net
8. ID datové schránky bdqa6ar
9. Telefon pevná linka: 388 320 449,
mob. 602 336 562
10. Bankovní spojení 661629359/0800
11. IČO 00583332
12. Rozpočet Úřední deska
13. Seznam hlavních dokumentů Úřední deska
14. Sazebník úhrad Sazebník
15. Řešení životních situací Projednání na OÚ
MÚ Prachatice - sociální odbor
16. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Josef Urban, tel: 777 267 555,
e-mail: