Základní údaje

Oficiální název: Obec Budkov
Poloha: 49°4'14.44" N
14°0'39.77" E
Výměra: 503.8 ha
Nadmořská výška: 490 m n.m.
Počet obyvatel k 31.12.2016: 90 obyvatel
Ženy: 42 (47%)
Muži: 48 (53%)
Děti: 11 (13%)
Dospělí: 77 (87%)
Průměrný věk: 44,3 let
Průměrný věk ženy: 43,31 let
Průměrný věk muži: 43,69 let
Hustota obyvatelstva: 17.86 obyv./km2
Pošta: ne
Škola: ne
Zdravotní zařízení: ne
Policejní stanice: ne
Kanalizace: ne
Vodovod: ano
Rozvod plynu: ne
Jméno statutárního zástupce: Marie Mixová
Adresa obecního úřadu: Obecní úřad Budkov
Budkov 33
Vlachovo Březí
384 22
Telefon: 388 320 449, 602 336 562
Email: budkov@budkov.net
Sídlo stavebního úřadu: Městský úřad Prachatice
Sídlo finančního úřadu: Finanční úřad
Prachatice
(č. FÚ: 101)
Sídlo pověřeného úřadu: Městský úřad Prachatice
Sídlo matričního úřadu: Obecní úřad
Vlachovo Březí